Terapies individuals--> Conductes disfuncionals--> Insomni

Descripció

Els trastorns relacionats amb el son poden ser d'origen primari si no tenen cap relació amb una altra malaltia o deguts a una malaltia mèdica, a un trastorn mental o a induïts per substàncies.
Existeixen nombroses dificultats relacionades amb el son però les més usuals serien els trastorns d'inici i manteniment del son, l'excessiva somnolència, els trastorns produïts durant el cicle son-vigília o les parasomnias (malsons, somnàmbul, etc.).
Hi ha moltes formes d'insomni: tardar massa temps a dormir, despertar-se molt abans del moment d'aixecar-se, despertar-se moltes vegades a la nit o tenir la sensació que no s'ha dormit bé i no s'ha descansat.

Definició

L'insomni es defineix com la queixa subjectiva en iniciar o mantenir el son o que aquest no sigui reparador. Aquests símptomes han de durar, almenys, un mes i a més, és necessari que existeixi la queixa ja que s'ha comprovat que amb patrons de son similars unes persones el viuen sense problema, perquè no atribueixen a la falta de son les seves dificultats i fatigues diàries, mentre que d'altres sí ho fan.

Diagnóstic

Tractament

El tractament de l'insomni té com objectivo restaurar els mecanismes i patrons del son que s'han trencat. En primer lloc, s'haurien de restablir les condicions que disparen el son de forma automàtica (condicions fisiològiques, ambient propici o desactivació física i cognitiva) i aconseguir que es torni a establir l'automatisme.