Terapies individuals--> Conductes disfuncionals--> Control d’Impulsos

Descripció

El control dels impulsos permet viure en societat, respectar uns als altres, complir lleis, etc., però el comportament impulsiu és freqüent en l'ésser humà. De vegades es perd el control dels impulsos com a part de la simptomatologia d'un trastorn mental, sota els efectes d'algunes drogues o en quadres de demència o altres trastorns neurològics en els quals es troba danyat el lòbul cerebral frontal també s'observa una desinhibició de l'individu.

Definició

En el trastorn del control dels impulsos hi ha una dificultat per resistir un impuls, una motivació o una temptació per dur a terme un acte perjudicial. Es tractaria d'actes que es realitzen sense reflexionar, com a conseqüència d'un impuls incontrolable, on s'evidencia la falta de control autorreflexiu o no sorgeixen les inhibicions voluntàries, que fa que no es tinguin en compte les conseqüències dels fets.

Diagnóstic

Tractament

És important realitzar una avaluació clínica abans d'iniciar el tractament per determinar l'origen del trastorn i distingir-lo de possibles trastorns associats. El tractament d'aquest trastorn pretén que la persona aprengui a controlar els impulsos que li porten a perjudicar-se a si mateixa i als altres i tractar possibles àrees que hagin pogut quedar afectades. Per a això es combinen tècniques de teràpia psicològica individual i grupal, tractament farmacològic i neurofeedback.