Terapies individuals--> Conductes disfuncionals--> Alimentació

Descripció

Al llarg dels els últims anys l'ideal de bellesa ha canviat. Cada vegada més, s'ha anat imposant un ideal de primesa que es relaciona amb l'èxit i l'autocontrol. Aquests i altres factors socioculturals es relacionen amb l'enorme increment de la incidència dels trastorns de la conducta alimentària. No obstant això, els trastorns de la conducta alimentària (TCA) tenen un origen multicausal i en el cas de les dones, principals afectades, el canvi dels seus rols, la sobrevaloració de la imatge corporal i els interessos dels cànons estètics imperants són determinants.

Definició

L'Anorèxia Nerviosa (AN) i la Bulímina Nerviosa (BN), principals trastorns de la conducta alimentària, comparteixen moltes característiques: preocupació intensa sobre el pes i la forma corporals, por intensa a guanyar pes, idea sobrevalorada sobre la imatge i el fet d'aprimar-se, autovaloració personal gairebé exclusivament en termes del pes i la forma corporal, símptomes depressius i d'ansietat, dificultats de concentració o funcionament social deficitari.

Diagnóstic

PAUTES DIAGNÒSTIQUES DE L’ANORÈXIA NERVIOSA SEGONS EL DSM-IV

. Rebuig de mantenir el pes corporal, donant lloc al 85% del recomanable,

. Por intensa de guanyar pes,

. Alteració de la percepció del pes o la silueta,

. Possible amenorrea (absència de cicle menstrual)

Poden trobar-se dos tipus d'anorèxia nerviosa: de tipus restrictiu (sense afartaments o purgues) o de tipus compulsiu/purgatiu (amb recurrents afartaments o purgues).

PAUTES DIAGNÒSTIQUES DE LA BULÍMIA NERVIOSA SEGONS EL DSM-IV

. Afartaments recurrents amb ingesta d'aliments en un curt espai de temps i la sensació de pèrdua de control.

. Conductes compensatòries inapropiades repetitives (vòmits, ús de laxants, fàrmacs, etc.).

. Afartaments i conductes compensatòries, almenys 2 vegades a la setmana durant 3 mesos.

. Autoavaluació personal exageradament influïda pel pes i silueta.

. S'hauria de diferenciar entre el tipus purgatiu i el no purgatiu.

Tractament

En l'AN la rehabilitació nutricional és la intervenció amb major suport empíric, a més s'ha constatat que amb l'augment de pes els restants símptomes de l'AN també milloren.

En el cas de la BN tant la teràpia interpersonal com la medicació antidepressiva compten amb suficient suport empíric, però l'eficàcia és inferior a la teràpia cognitiu-conductual.