Terapies individuals--> Ansietat--> Pànic

Descripció

Tot i que els atacs de pànic es presenten habitualment en tots els tipus de trastorns d’ansietat, existeix una diferència entre l’ansietat i el pànic, la qual radica en la durada i la intensitat dels símptomes. Els atacs de pànic són episodis de por intensa de curta durada. L’ansietat arriba de manera més gradual, menys intensa i la seva durada s’allarga en el temps. Per la seva part, el trastorn de pànic és un trastorn d’ansietat que es manifesta en crisis concretes o sobtats sentiments de terror sense motiu aparent.

Definició

El trastorn de pànic és un trastorn d’ansietat que es caracteritza per episodis no esperats i repetits d’intensa por, acompanyats per símptomes físics que poden incloure dolor al pit, palpitacions accelerades del cor, manca d’aire, mareig, angunia o molèstia abdominal.

Diagnóstic

El trastorn de pànic, amb o sense agorafòbia, es valora segons els criteris diagnòstics del DSM-IV (quarta edició del Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l’Associació Psiquiàtrica Americana –APA) de la manera següent:

A. Atacs de pànic periòdics i inesperats i que al menys un d’ells ha estat continuat durant un mes amb algun dels següents símptomes:

  • Persistent preocupació per tenir nous atacs

  • Preocupació per les implicacions de l’atac o per les seves conseqüències (perdre el control, patir un atac cardíac, "tornar-se boig”, etc.)

  • Canvi significatiu en el comportament en relació als atacs.

B. Pot existir o no agorafòbia.

C. Els atacs de pa`nic no s’atribueixen a efectes fisiològics directes a causa de substàncies (drogues o medicaments) o un quadre mèdic concret (hipertiroidisme, etc)

D. Els atacs de pànic es diferencien d’altres trastorns com la fòbia social, fòbies específiques, trastorns obsessiu-compulsius, trastorns d’estrès post-traumàtic o trastorns d’ansietat per separació.

Tractament

El trastorn de pànic es pot tractar amb medicaments i/o amb teràpia psicològica. Los millors resultats s’obtenen amb un tractament combinat.

És important per la persona que està patint aquest trastorn informar-se sobre ell i els mecanismes encadenats de percepcions i reaccions que condueixen a les crisis. Conèixer que existeixen mecanismes fisiològics, psicològics i associacions d’idees relacionades amb la por o les fòbies que desencadenen els atacs és un primer pas fonament per l’afectat. També és fonamental lliurar-se d’estigmes socials que afecten freqüentment els trastorns mentals i que no és tracta d’un fenomen exclusiu de la ment.