Teràpia familiar--> Parelles--> Sexualitat

Descripció

El sexe és un component pragmàtic i executiu de l'amor conjugal però no és exempt d'aspectes cognitius i emocionals que impliquen també pensar i sentir. Sent el sexe un element important de la relació conjugal és comprensible que se li atribueixin significats que van més enllà del seu valor com a plaer compartit i que aquests significats tinguin diferent valor per a cada persona. El vincle sexual es reforça en la mesura que l'intercanvi amatori és satisfactori però, paradoxalment, la principal font de dificultats sexuals per a les parelles és de naturalesa relacional.