Teràpia familiar--> Parelles--> Mediació i Processos de separació

Descripció

La mediació és un procés de resolució de conflictes familiars. El mitjancer ajuda a la parella, casada o, no a aconseguir acords perquè la seva separació o divorci es realitzi de la forma menys conflictiva possible, però també a resoldre un altre tipus de conflictes. El procés de mediació pretén restaurar la comunicació i preservar les relacions entre els membres de la família en conflicte i si això no és possible, prevenir les conseqüències de la dissolució del grup familiar.

Objectius del procés de mediació:

. Generar el context adequat per al diàleg entre la parella sobre els seus desacords.

. Valorar el cost emocional per a cada un dels membres.

. Tenir en compte la preocupació que el conflicte de la parella suposarà per als fills, cas d'haver-n'hi.

. Treballar perquè pare i mare continuïn sent pares després de la separació.

. Crear bases sòlides per aconseguir acords duradors