Teràpia familiar--> Parelles--> Crisis vitals

Descripció

Una parella haurà de fer al llarg del cicle de la seva vida alguns processos d’adaptació als canvis que vagin sorgint.

Els moments més crítics i que requereixen un procés d’adaptació important per part la parella solen ser:

  • Primer any de convivència

  • Naixement del primer fill

  • Transició a la etapa de maduresa

  • Abandonament de la llar per part dels fills

  • Jubilació

  • Mort d’algun familiar

Però més enllà de l’estimació i l’atracció entre els membres, de les pautes funcionals de convivència o de l’absència de conflictes, de vegades ens trobem amb la impossibilitat per mantenir uns objectius de parella fonamentats en uns criteris comuns que permetin donar sentit al manteniment d’aquesta unió.