Teràpia familiar--> Parelles--> Comunicació

Descripció

És freqüent trobar dificultats d’enteniment entre els components d’una parella que es poden generar per trencaments dels canals de comunicació, fugida o evitació dels conflictes, utilització de mecanismes inapropiats per expressar-se, dificultats de comprensió del missatge de l’altre o males interpretacions.

Els problemes de comunicació poden derivar en discussions improductives o conflictes constants que ocasionen el distanciament de la parella. Una situació de desavinença sostinguda en el temps ocasiona patrons de comunicació disfuncionals, pèrdua de la capacitat de resoldre els conflictes i altres problemes com depressió, ansietat, disfuncions sexuals, consum de substàncies i violència.