Presentació

Presentació

BCNpsicologia és un espai d’assessorament, orientació i intervenció que té com a principal propòsit millorar la qualitat de vida de les persones (pacients o clients) que ens consultin, afavorint el seu procés de creixement personal. Aquesta intervenció es pot realitzar des d’una vessant clínica (psicoteràpia individual, familiar o de parella) o com un treball d’orientació i assessorament personal i professional (coaching)

.

Per ampliar aquesta informació consulteu l’apartat de Metodologia.

La psicoteràpia es defineix com tot aquell tractament de caire psicològic que, a partir de manifestacions psíquiques o físiques de patiment, promou el canvi o modificació en el comportament, l’adaptació a l’entorn, la salut (psíquica o física), la integració de la identitat psicològica o el benestar bio-psico-social de persones, parelles o famílies.

El coaching és un procés interactiu continuat d’aprenentatge que tracta qüestions tècniques i psicològiques amb l’objectiu de què la persona obtingui el millor de si mateix, ajudant-lo a assolir els objectius fixats i utilitzant els seus propis recursos i habilitats de la manera més eficaç. El coach no ensenya sinó que assisteix al coachee per què aquest aconsegueixi un aprenentatge de si mateix i assoleixi un estil de vida més confortable en l’àmbit de la seva vida personal i/o professional.