Orientació

Orientació

A BCNPsicologia ens centrem en els símptomes presents i en la resolució de problemes o dificultats actuals, treballant creences, conductes, emocions i interaccions socials amb una filosofia de treball d’expert a expert: l’un, el terapeuta, és expert en els processos psicològics i relacionals de les persones i l’altre, l’usuari/s, ho és de sí mateix i de les seves experiències. Així doncs, el paper actiu del pacient o client és fonamental a l’hora d’iniciar el treball terapèutic. Des dels anys 70, han estat identificats diferents factors comuns del canvi psicològic, essent la qualitat de la relació terapèutica el factor determinant a l’hora de mesurar els resultats de qualsevol teràpia.

Basem les nostres hipòtesis i teories del canvi en un marc o orientació cognitiu-constructivista i això ens permet poder optar, a la fase d’intervenció, a una psicoteràpia integradora de tècniques procedents de diferents escoles.

L’orientació constructivista parteix de la base de què, independentment de la realitat externa, les persones construïm una interpretació que dóna significat al món i a nosaltres mateixos. El model constructivista manté que una persona (de manera cognitiva, afectiva, comportamental o relacionalment), no és només el producte de l’ambient o el resultat de característiques biològiques internes, sinó una construcció genuïna que es va reconstruint dia a dia com a resultat de la interacció de tots aquests factors.