Metodologia

Metodologia

Entrevista inicial

Aquesta sessió té lloc de manera presencial després del primer contacte (telefònic o via e-mail) i durant aproximadament 45 minuts, terapeuta i client/s es presenten, s’elabora una història clínica bàsica i es comenten les preocupacions i objectius que les persones tenen. A partir d’aquesta informació, el terapeuta fa una proposta de treball psicoterapèutic i s’estableixen unes pautes de trobada.

Avaluació (psicomètrica y qualitativa)

Al llarg de les dues o tres primeres sessions, té lloc la tasca fonamental de coneixement mutu entre terapeuta i client/s per poder establir els acords de treball en equip i la confiança necessària. Aquest període també permetrà poder aplicar algunes proves que aportin informació addicional suficient com per, finalment, presentar unes hipòtesis i model de treball. A partir d’aquest moment, la durada de les sessions serà de 50-55 minuts, amb freqüència quinzenal, setmanal o més freqüent si, d’inici, la situació ho requereix.

Intervenció

La intervenció sempre està adaptada a les característiques de cada individu, parella o família que consulta i el seu mitjà, dissenyant en cada cas un pla d’intervenció específic. Al llarg de les sessions d’intervenció s’indiquen tècniques i estratègies que s’han demostrat científicament com eficaces per la solució de les dificultats presentades. La duració d’aquesta intervenció és molt variable i depèn dels problemes i objectius plantejats però en psicoteràpia individual serien necessàries entre 14 i 20 sessions i en psicoteràpia de parella o de família entre 8 i 10. La durada d’un procés de coaching depèn completament de la situació plantejada i la freqüència de les trobades.

Balanç

Després de la fase d’intervenció es realitzen algunes proves comparatives de l’evolució d’alguns dels aspectes treballats i, seguint la tendència col·laborativa de BCNPsicologia, terapeuta i usuari/s fan una avaluació del procés. A partir dels resultats d’aquesta avaluació es decideix si passar a una fase de seguiment i tancament de la teràpia o continuació d’aquesta.

Seguiment

Una vegada finalitzada la fase d’intervenció, és molt recomanable programar unes sessions de seguiment per avaluar l’efectivitat del treball realitzat, els canvis produïts i prevenir possibles recaigudes.